วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล   นางสาวจีราภา   หมูอ้าย

รหัสประจำตัว   55222345


 หมู่เรียน      ท 55..4.01 กศ.ปช.เสาร์-อาทิตย์


วัน เดือน ปี                  14 มกราคม 2537

เบอร์โทรติดต่อ           082-9085631

E-mail                          sai10625402@hotmail.com

ระดับการศึกษา          ระดับประถม    โรงเรียนบ้านสันทราย

                                     ระดับมัธยม      โรงเรียนสารภีพิทยาคม

คติ                               ระยะทางพิสูจน์ม้า กลาเวลาพิสูจน์คน

สิ่งที่ชอบ                    ฟังเพลง,ร้องเพลง,อ่านหนังสือ

น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทธยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยน้ำตกนั้นอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตร 
น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 20 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น และตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวเบื้องล่าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย  การเดินทาง น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการ 22 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1087 มุ่งหน้าไปบ้านก้อ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบ้านก้อทุ่ง (ก่อนถึงบ้านก้อ 1 กิโลเมตร) ไปอีก 1 กิโลเมตร ผ่านบ้านก้อทุ่ง เลี้ยวซ้ายตรงวัดก้อทุ่งไปอีก 5.5 กิโลเมตร ผ่านหน่วยพิทักษ์ฯ ก้อหลวง ขึ้นดอยชันไปอีก 1.5 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ จากนั้นต้องลงเดินอีก 500 เมตร 
น้ำตกก้อหลวง คือ น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทธยานแห่งชาติแม่ปิง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตรเป็นน้ำตกหินปูน ที่เกิดจากห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 20 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น และตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียว เบื้องล่างเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี
จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมายหากมาในช่วงที่มี แสงอาทิตย์ตกลงมายังน้ำตก จะเห็นเป็นประกายระยิบระยับสวยงามแปลกตา


น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกที่มองได้หลายมุมเริ่มตั้งแต่มุมด้านบนบันไดและบริเวณตัวน้ำตกระหว่าง ทางเดินไปน้ำตกก้อหลวงจะผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ร่มรื่น เดินไปประมาณ 300 เมตร 
 ก่อนถึงตัวน้ำตกก้อหลวงจะเป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดสะตอ เป็นน้ำตกหินปูนเล็กๆ ซึ่งมีลักษณะสวยงามไม่แพ้กัน   บริเวณหน่วยพิทักษ์น้ำตกก้อหลวงมีแต่ห้องน้ำให้บริการแต่ไม่มีร้านค้า ร้านอาหารใดๆ หากต้องการมาปิกนิคตรงบริเวณน้ำตกต้องเตรีนมอาหารและเครื่องดื่มมาเอง


เที่ยวน้ำตกเย็นสบาย.น้ำตกพระเสด็จ
หลังจากเมื่อช่วงปลายปี 2555 มีการค้นพบน้ำตกแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางคือ “น้ำตกพระเสด็จ” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกวังเงิน” ตั้งอยู่ในสวนป่าของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สวนป่าแม่ทรายคำ บ้านวังเงิน หมู่ที่14 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางเพียง 20 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดของสายน้ำ มาจากตาน้ำชั้นบนสุดของน้ำตกที่ผุดออกจากยอดหน้าผาสูงร่วม 10 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมา กว่ายี่สิบชั้น โดยน้ำที่ไหลรวมกันในแอ่งน้ำ 
ปรากฏเป็นสีสันสวยงามเหมือนสีมรกต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แปลกตาหาดูชมได้ยาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ต้องการจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาน้ำตกแห่งนี้


จากความต้องการดังกล่าว นายพัฒนา มาละใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิริศักดิ์ มีชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายชัยชนะ โสภา หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายคำ และคณะ จึงลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและสภาพของน้ำตก หลังการสำรวจนายพัฒนา มาละใจ กล่าวว่า เส้นทางที่จะใช้เดินทางเข้ามาสู่น้ำตกแห่งนี้ ห่างจากถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม ประมาณ 3 กิโลเมตร ถือว่าไม่ไกลมาก จึงจะสนอเรื่องการพัฒนาน้ำตกพระเสด็จแห่งนี้ต่อนางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอตัดถนนและซ่อมแซมทางเข้าน้ำตก


คาดการณ์ว่าประมาณต้นเดือนเมษายน 2556 จะสามารถใช้ถนนเส้นทางนี้ได้ โดยจะทำถนนตัดผ่านที่ทำการสวนป่าแม่ทรายคำ เพื่อสะดวกในการควบคุมนักท่องเที่ยวและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แสดงความเป็นห่วงว่า หากเปิดน้ำตกแห่งนี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมแล้ว เจ้าของพื้นที่จะต้องมีมาตรการควบคุมและช่วยกันดูแล เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ให้คงเดิมมากที่สุด และให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และสวนป่าแม่ทรายคำ จัดระเบียบการเข้าเที่ยวชมให้ดี

ด้านนายชัยชนะ โสภา หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายคำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 เป็นต้นไป สวนป่าแม่ทรายคำจะปิดเส้นทางเข้าน้ำตกไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเที่ยวชมชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเส้นทางเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป
ท่องเที่ยวน้ำตกพระเสด็จ  จ.ลำปาง กันน้ำตกทีลอซู


น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำมีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชี


ตามความจริงต้องออกเสียงว่า "ทีลอชู" และเป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า "น้ำตก" ชื่อ "ทีลอซู" เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ชู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีความพยายามทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงนำไปสู่การเรียกว่า "ทีลอซู" และแปลว่า "น้ำตกดำ"

ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ "มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู"เที่ยวน้ำตกเย็นฉ่ำ  :)น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น


ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด น้ำตกไหลมา จากต้นน้ำของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง


น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความ งดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทางเดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม–เมษายน

ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น


ชั้นที่ 3 วังหน้าผาชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว

ไปเที่ยวน้ำตกกัน !!!น้ำตกขุนพอง


เป็นน้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดบนภูกระดึง อยู่ทางทิศตะวันตก เกิดจาก ลำธารหลายสายที่ไหลมารวมกัน ได้แก่ วังกวาง ธารสวรรค์ ธารพระองค์ และธารถ้ำสอ เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าดงดิบ ในส่วนของป่าปิด


เที่ยวได้เฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้น คือตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมิถุนายน และ ต้องทำเรื่องขออนุญาตพร้อมขอเจ้าหน้าที่นำทางด้วย การเดินเท้าเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกจะต้องเดินผ่านป่าสนและป่า ดงดิบ ระยะทางราว 10 กิโลเมตร 


 ในช่วงฤดูหนาว ต้นเมเปิลจะเปลี่ยนสีใบจากเขียวเป็นแดง ร่วงหล่นทั่วบริเวณ น้ำตก อันเป็นที่มาของภาพงดงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของภูกระดึง โดยเมเปิลจะเปลี่ยนสีและผลัดใบในช่วงต้น เดือนธันวาคม